– Millioner av barn kan reddes hvert år hvis de dobler bistanden

juli 10, 2009

Dagbladet hadde en morsom artikkel med navn «Her er Obamas blikkfang». Mer interessant er immidlertid at G8-landene vil styrke de fattige landenes matproduksjon. Det var ventet at Obama fredag ville kunngjøre et nytt jordbruksprogram som omfatter investeringer for nærmere 100 milliarder kroner i jordbruket i de fattige landene, forteller VG. Dette er gode nyheter. Som jeg skriver i kapittel to i boka har Afrika mulighet til å flerdoble matproduksjonen sin om jordbruket moderniseres. Dette kan bistand bidra til.

Likevel er ikke innsatsen fra G8-landene, eller de rike landene generelt for den saks skyld, noe særlig imponerende. Redd Barna har fått komme til orde i VG, og sier mye fornuftig:

– Millioner av barn kan reddes hvert år hvis de dobler bistanden. Mange av disse barna dør av sykdommer som lett kan forebygges. I år må man prioritere å redde barns liv ved å doble bistanden til helsetjenester for nyfødte, mener generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna.

Og:

Hjelpeorganisasjonen har regnet ut at for å nå FNs tusenårsmål nummer fire om å redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015, må bistanden være minst sju milliarder dollar innen 2012.

Nå er bistanden 3,5 milliarder dollar.

Og:

I dag ligger G8-landene 20 milliarder dollar, eller over 130 milliarder kroner bak sitt eget bistandsmål om 50 milliarder dollar.

– Hver krone G8 holder tilbake betyr at et barns liv er truet og at flere barn kommer til å dø, sier Brækken.

Mer om G8-møtet:

VG: Carla tør der andre fruer tier
VG: Anklager G8 for å svikte Afrika
Dagbladet: Obama møtte paven
Dagbladet: Her er sannhetene bak Obamas rumpekikking
Dagbladet: Obama på plass i Ghana
VG: Alle begravelser stoppes under Obama-besøk

***

Boken kan kjøpes her, her eller her! Kun 70 kroner.

Trykk her for å motta oppdateringer fra denne siden.

Bli med i facebook-gruppa for å bruke oljefondet til å hjelpe verdens fattige her!

Alle kommentarer vil bli besvart, men ikke alltid med en gang. De fleste innvendinger blir besvart her.

Reklamer

Kronikk i Dagsavisen

juli 9, 2009

Jeg hadde en kronikk på trykk i Dagsavisen i dag. Den kan leses her.

Er det galskap å gi bort oljepengene? Noen vil kanskje hevde det. Men hva er mer sinnssykt enn at millioner av barn dør av fattigdom uten at vi gjør noe med det?

Når jeg funderer over hva som er rett og hva som er galt prøver jeg noen ganger å forestille meg at jeg er et romvesen som betrakter jordkloden ned fra romskipet mitt. Om du ikke har prøvd det før, så prøv det nå. Oppgaven din er å forvalte oljepengene våre til det beste for klodens innbyggere. Nordmenn er ikke viktigere enn andre verdensborgere når du prioriterer, men heller ikke mindre viktige. Hva bruker du oljefondet på? Til å sikre framtidige pensjoner et land som uansett kommer til å være et av verdens rikeste, eller til å hjelpe verdens fattige?

I den nye boken «Hvordan oljefondet kan hjelpe verdens fattige» og tilhørende nettside http://www.oljefondettilbistand.com argumenterer jeg for at vi bør gjøre pensjonsfondet om til et solidaritetsfond hvor pengene brukes på helse, utdanning, modernisering av jordbruket, utbygging av infrastruktur og andre utviklingsfremmende formål i fattige land. Hvorfor mener jeg det? Jeg har tre hovedgrunner:

1. Bistand virker

Når det avsløres skandaler får vi ofte lese om det i media, men vi får høre lite om den vellykkede bistanden som gir resultater: Utdeling av vitamin A-kapsler, som i stor grad blir gjort gjennom bistand, bidrar årlig til å redde en halv million barn. UNICEF, WHO, Røde Kors, og flere har i samarbeid med afrikanske myndigheter oppnådd imponerende resultater i kampen mot meslinger. I år 2000 alene døde rundt 396.000 mennesker på kontinentet av denne sykdommen. I 2006 hadde dette tallet allerede blitt redusert med 91 %, til om lag 36.000.

To millioner mennesker i utviklingsland får nå livsforlengende behandling mot AIDS. Hovedsakelig takket være bistand. De globale anstrengelsene mot polio, startet i 1988 av WHO, UNICEF og Rotary Foundation, har redusert antall diagnostiserte tilfeller av sykdommen fra hundretusener til rundt tusen i året. Det er estimert at utryddelsen av kopper, som ikke ville blitt oppnådd uten bistand, har forhindret 45 millioner dødsfall de siste 30 årene. Flere titalls millioner mennesker har fått utdanning takket være bistand. Millioner av mennesker har blitt løftet ut av fattigdom ved hjelp av mikrokreditt. Eksemplene representerer bare toppen av isfjellet.

Hovedgrunnen til at bistand ennå ikke har løst de store utfordringene er at det er blitt gitt altfor lite. I 2006 brukte de rike landene to og en halv ganger så mye penger på landbrukssubsidier som de ga i u-hjelp. Globalt blir det brukt over ti ganger så mye på militære formål som på bistand. Ender bistand i lommene på korrupte diktatorer? Eksempler finnes, men de utgjør unntakene snarere enn regelen. I 2002/3 ble under en tredjedel av den statlige bistanden gitt som budsjettstøtte. Mellom 2001 og 2003 steg den offentlige bistanden til Afrika med en fjerdedel, men mengden tilgjengelig for afrikanske myndigheter falt med 400 millioner dollar.

2. Oljefondet kan utrette mye

Med oljefondet har vi mulighet til å bidra til økonomisk vekst og økt levestandard i fattige land. Vi kan forbedre helsetilbudet, sørge for at flere blir vaksinert, sørge for at flere barn får utdanning og at kvaliteten på utdanningen blir bedre, bidra til at infrastrukturen blir forbedret, gi fattige en muligheten til å komme seg ut av fattigdommen ved hjelp av mikrokreditt, hjelpe til å modernisere jordbruket og sørge for at flere får tilgang på rent vann. Mulighetene er mange.

Grove anslag i boken basert på FN-beregninger anslår at vi ved hjelp av oljefondet og framtidige oljeinntekter blant annet vil kunne: Gi et antall barn tilsvarende 10 ganger vår egen befolkning utdanning. Sørge for at 45 ganger befolkningen i Norge får tilgang på rent vann. Redde like mange barn under fem år fra å dø som vårt eget befolkningstall ni ganger. Det er liten tvil om at vi kan hjelpe flere hundre millioner mennesker til en høyere levestandard og redde flere titalls millioner barn fra å dø av fattigdom ved å gi oljefondet til bistand.

3. Norge vil klare seg bra

Norge er et av verdens aller rikeste land. Selv uten oljepengene vil vi kunne klare oss minst like bra økonomisk som andre vesteuropeiske land. Mesteparten av oljepengene spares opp på fond og påvirker ikke økonomien vår direkte. I 2007 utgjorde oljepengene vi brukte kun ni prosent av de offentlige utgiftene og fire og en halv prosent av fastlands-BNP. Alle vestlige land står ovenfor en eldrebølge, men svært få har oljefond. Også Norge vil fint kunne dekke pensjoner til et økende antall eldre uten bruk av oljepenger.

Mellom 1990 og 2006 økte det offentlige forbruket i Norge med 41 % per person. Samtidig økte det private forbruket med 57 %. Til tross for at vi i 1990 levde i det vi trygt kan kalle et overflodssamfunn, hadde vi under to tredjedeler så mye å leve av da som i 2006. Regjeringens langtidsprogram for perioden 1998–2001 tok utgangspunkt i at det norske forbruket ville fordobles innen år 2030 og tredobles innen 2050.

Det er alltid ting vi trenger mer penger til, men gjelder ikke det alle land? Jeg innbiller meg i hvert fall at helsetilbudet i Nigeria har større mangler enn Norges. Norge er et av landene i verden som har minst behov for et oljefond.


Strålende anmeldelse fra Eirik

juli 6, 2009

Eirik Faret Sakariassen, leder i Stavanger Sosialistisk Ungdom, stortingskandidat for Rogaland SV og innehaver av landets kanskje aller beste SU-blogg; faretsakariassen.wordpress.com, har anmeldt boka. Anmeldelsen kan leses her!

Eirik gir vel fortjent kritikk for skrivefeil, men er utover dette veldig positiv. Her er noen utdrag fra anmeldelsen:

«Her kommer en veldig god innføring i hvordan bistand gis, ulike typer bistand, fordeler og ulemper, og jeg sitter igjen med en hel del mer kunnskap om bistand enn jeg hadde før jeg begynte lesningen av den.»

«Boka er spekket med gode tall, som jeg sikkert kommer til å benytte meg av i fremtiden. Den er kort (60 sider) og god. Men en bok med så mange tall trenger en like god kildehenvisning, og det har Barstad passet godt på å ha.»

«Med alle disse tallene som Barstad så fint har samlet sammen for oss kan man ofte undre seg: hvorfor gjør vi så lite? Han har nådd frem til meg med budskapet, og jeg har mye å tenke over hva gjelder bistand fremover.»

Eirik skriver at han absolutt vil anbefale folk å kjøpe boken. Det er jeg veldig enig i. Boken kan kjøpes her!


Det er Johan H. Andresen som mangler kunnskap

juli 4, 2009

Johan Andresen

Dagbladet.no skriver om Johan H. Andresen utspill mot Bill Gates. Det har ikke lykkes meg å finne Andresens innlegg på internett, noe som er synd, i og med at hans utspill kanskje er noe mer nyansert og ydmykt enn det Dagbladets artikkel gir inntrykk av, og fordi han kanskje hadde noen poenger som ikke kom med. I artikkelen skriver han (til Bill Gates):

«I have great respect for what you have done, both in terms of creating a fantastic company and putting your time and money to work for the sick and needy of the world.»

Likevel går det tydelig frem at Johan H. Andresen er helt på jordet. Dagbladet skriver:

«Andresen mener derimot at hans jobb er å forvalte familieformuen i selskapet Ferd best mulig, og at det dessuten ikke ville spilt noen rolle om han ga bort pengene.»

Hvis Dagbladet her har gjengitt Johan Andersen riktig her er det han som ikke vet en dritt. La oss ta en titt på GAVI, som Bill Gates har bidratt med en betydelig del av støtten til. I løpet av tidsperioden 2000 – 2007 vaksinerte GAVI 172 millioner mennesker. Takket være dette arbeidet er 2,8 millioner dødsfall blitt forhindret. I tillegg til å redde menneskeliv forhindrer denne slags type arbeid til generelt høyere levestandard i fattige land. Det er nok også ganske trygt å slå fast at helsebistand bidrar til økonomisk vekst.

Hvor mye kostet dette? I den samme tidsperioden som disse 2,8 millionene menneskenne ble reddet mottok GAVI 3,2 milliarder dollar i donasjoner. Hvis vi ser bort ifra at en del av pengene som ble donert i denne tidsperioden ikke ble brukt emd en gang og at GAVI bruker deler av middlene sine på forskning, som ikke gir resultater ummidelbart, kan vi slå fast at GAVI brukte 1140 dollar for hvert menneskeliv de reddet. Med en vekslingskurs på 1:6 blir det 6840 kroner. Jeg vet ikke hva som er Johan H. Andresens definisjon på å «spille en rolle» er, men hvis han vil utrette noe godt for verden bør han forvalte pengene slik Gates oppfordrer til. Det finnes ikke stort mer effektive måter å hjelpe mennesker på enn å gi bistand.

GAVI hjelper stadig flere. Bare i 2008 vaksinerte de 41 millioner nye mennesker og reddet yttligere 600 000 menneskeliv. Alt i alt har de nå forhindret 3,4 millioner dødsfall. Det tilsvarer over 70 prosent av Norges befolkningstall. I og med at dette er en side som handler om hvorfor oljefondet bør gå til bistand bør det understrekes at støtten GAVI mottok mellom 2000 og 2007 på 3,2 milliarder dollar tilsvarer omlag en prosent av oljefondets nåværende verdi. GAVI ble startet i 2000, så støtten de mottok mellom 2000 og 2007 utgjør mesteparten av pengene GAVI har brukt til å bedre helsen i verdens fattige land. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen:

Ved å bruke oljepengene på bistand kan hjelpe flere hundre millioner mennesker til en høyere levestandard og redde flere titalls millioner menneskeliv.

Oppdatering: Etter å ha skrevet denne negative posten om Johan Andresen sitt utspill bør det understrekes at han skal ha ros for sitt sosiale engasjement, som kan leses mer om her.


Hva mener du?

juli 3, 2009

I media

juli 3, 2009

Siden med oversikt over oppmerksomheten boka har fått i media er nå oppdatert. Klikk her hvis du er interessert.

TV


Innlegg i Vårt Land

juli 2, 2009

Dette innlegget ble trykket i Vårt Land en stund tilbake, men jeg glemte å publisere det er på netsiden. Her er det:

Selv er jeg ateist, men Jesus sitt påbud om å hjelpe de fattige og de nødlidende burde være til inspirasjon for alle. Historien om Jesus og den rike mannen gjentaes flere ganger i evangeliene. Jesus blir stoppet av en mann som spør om hva han skal gjøre for å få evig liv. Jesus svarer: «Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor». Den rike mannen svarer: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung». Jesus ser på ham og sier: «En ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen». I Lukas-evangeliet, kapittel 12, sier Jesus til disiplene sine: «Selg det dere eier, og gi gaver til de fattige. Skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatt i himmelen, der tyver ikke kommer til og møll ikke ødelegger».

Norge er et av verdens aller rikeste land. Landene med de tjue prosent rikeste innbyggerne i verden, som Norge tilhører, er 74 ganger så rike som landene med de tjue prosent fattigste innbyggerne. Selv sammenlignet med andre rike land er vi rike. Før finanskrisen hadde vi en prisnivåjustert BNP per innbygger som var 47 prosent høyere enn i Sverige, 49 prosent høyere enn i Danmark og 59 prosent høyere enn i Storbritannia.

Hvis Jesus var statsminister, hvordan ville han forvaltet rikdommen vår? En ting er helt sikkert: Han ville ikke nøyd seg med en prosent av BNP til bistand, som er det vi gir i dag, eller to prosent for den saks skyld, som er hva KRF mener vi burde ha som et langsiktig mål.

I den nye boka Hvordan oljefondet kan hjelpe verdens fattige og tilhørende webside http://www.oljefondettilbistand.com foreslåes det at oljefondet i stedet for å brukes i et av verdens aller rikeste land, brukes til å hjelpe de som trenger det mest. Basert på FN-statistikk anslår den at vi ved hjelp av oljefondet og våre oljeinntekter de neste årene vil kunne løfte 81 ganger vår egen befolkning ut av ekstrem fattigdom, gi et antall barn tilsvarende 10 ganger vår egen befolkning utdanning, sørge for at 45 ganger befolkningen vår får tilgang på rent vann, og ikke minst; redde like mange barn under fem år fra å dø som vårt eget befolkningstall 9 ganger. Selv om dette er et veldig grovt anslag, og hvor mye vi kan utrette med oljepengene er vanskelig å fastslå med nøyaktighet, er det ingen tvil om hvilke størrelsesordener det er snakk om. Ved å bruke oljefondet på bistand kan vi hjelpe utrolig mange mennesker til å øke sin levestandard, bidra til økonomisk vekst i fattige land og redde titalls millioner menneskeliv.

«Alt dere gjorde mot én av mine minste brødre, det gjorde dere mot meg» sa Jesus (Mat 25:40). Samtidig vet vi at 70 millioner barn under fem år døde mellom 2000 og 2007. Hver dag dør 25 000 nye barn under fem. De fleste av dem dør av årsaker som lett kan forebygges; sult, mangel på rent vann, dårlig sanitærtilbud og mangel på helsetilbud. Mye har allerede blitt utrettet takket være den global innsatsen for å bedre helsetilstanden i den tredje verden. UNICEF, WHO og Røde Kors har i samarbeid med afrikanske myndigheter redusert dødsfall fra meslinger med 91 prosent mellom 2000 og 2006, fra 396 000 i året til 36 000. To millioner mennesker i utviklingsland får nå livsforlengende behandling mot AIDS, hovedsaklig takket være bistand. Utdeling av vitamin A-kapsler, som i stor grad blir finansiert gjennom bistand, bidrar årlig til å redde en halv million barn. Flere eksempler kunne blitt nevnt.

Dessverre brukes det ikke på langt nær nok penger på bistand til å sørge for at de store problemene blir løst. Er det ikke på tide at Norge følger Jesus sine påbud om å bruke oljefondet på å hjelpe verdens fattige, fremfor å bruke dem i et av verdens rikeste land hvor levestandaren uansett vil være høy?

Innlegget er også publisert på verdidebatt.no. På verdidebatt.no har jeg også publisert dette innlegget, som handler om mye av det samme.