Virker bistand?

august 28, 2009

Dette innlegget stod på trykk i VG den 9. August 2009:

Virker bistand?

I det siste har bistand vært et mye debatert tema. Det er mye som må ryddes opp i når det kommer til måten bistand blir gitt på, men det er viktig at vi ikke bruker problemene rundt bistand som et argument for å gi mindre. Det vil gå ut over verdens fattige.

Et argument som ofte brukes mot bistand er at landene som mottar mest også er de som er fattigst og har lavest økonomisk vekst. Mange land i Afrika har mottatt store mengder bistand, men er fortsatt like fattige. Trolig har de av oss som bruker mest medisiner statistisk sett dårligst helse. Betyr det at medisiner virker mot sin hensikt? Åpenbart ikke, men folk bruker medisiner når de først blir syke. Nettopp fordi levestandaren i mange afrikanske land er dårlig og den økonomiske veksten av diverse grunner er lav blir det gitt mer bistand dit enn andre steder. Mellom 1960 og 2003 mottok Afrika anslagsvis 600 milliarder dollar med bistand og gjeldsslette målt i 2003-verdier. Det er en del penger, men hvis vi deler på alle årene det er snakk om og alle menneskene som har bodd der ender vi opp med rundt 28 dollar per person per år.

Et annet argument som ofte brukes mot bistand er at den gis via korrupte og udemokratiske regimer. Dette er et godt argument som må tas på alvor, det er ikke akseptabelt at pengene ender opp i feil hender, men det bør understrekes at under en tredjedel av bistanden fra de rike landene i 2002/3 ble gitt som budsjettstøtte. Vi får ofte høre om unntakstilfellene hvor bistandspenger blir missbrukt, selv om pengene som regel blir brukt mer eller mindre riktig.

Enda et argument som ofte brukes mot bistand er at det bidrar til korrupsjon. Skjeldnere blir det nevnt at bistand også kan gjøre det nøyaktig motsatte. Norads resultatrapport kan fortelle at det i flere land er dokumenterte forbedringer innen offentlig finansforvaltning som et resultat av internasjonal bistand.

Når vi skal måle resultatene av bistand møter vi mange utfordringer. En del statistikk er tilgjengelig, men veldig mye mangler. Dessuten har mye bistand blitt gitt til prosjekter hvor resultatene er vanskelige å måle. Likevel er det mange flere konkrete resultater som kan vises til enn det er plass til i et avisinnlegg. I samarbeid med afrikanske myndigheter har bistand redusert dødsfall fra meslinger med 91 prosent – fra 396 000 i året i 2000 til 36 000 i 2006. De globale anstrengelsene mot polio har redusert antall diagnostiserte tilfeller av sykdommen fra hundretusener til rundt tusen i året. Det er anslått at utryddelsen av kopper, som ble oppnådd ved hjelp av bistand, har forhindret 45 millioner dødsfall de siste 30 årene. Titalls millioner barn har blitt utdannet takket være u-hjelpen som er blitt gitt – minst.

Fører bistand med seg negative sideeffekter? Ja. Har mye bistand vært misslykket? Uten tvil. Men de negative sidene har en tendens til å bli blåst opp i forhold til de positive. Når 13 arbeidere døde på grunn av dårlige sikkerhetsrutiner i forbindelse med utbyggingen av et vannkraftverk finansiert av norsk bistand, ble det store oppslag i media, men at Norges støtte til GAVI alene har reddet over 300 000 menneskeliv er en vel bevart hemmelighet. Det er mye som må forbedres med måten bistand gis på, men vi trenger ikke overse det faktum at bistand alt i alt er veldig positivt for mottakerlandene av den grunn.

I boken Hvordan oljefondet kan hjelpe verdens fattige og på http://www.oljefondettilbistand.com argumenterer jeg for at oljefondet bør brukes på bistand. Hovedpoengene er at bistand virker, at vi kan klare oss minst like bra som andre i-land også uten oljepengene, og at vi trolig vil kunne hjelpe flere hundre millioner mennesker til en høyere levestandard og redde flere titalls millioner barn fra å dø av fattigdom. Det kan høres usannsynelig ut, men jeg mener at jeg underbygger disse påstandene godt i boka og på nettsiden. Er det galskap å gi bort oljepengene? Noen vil kanskje hevde det. Men hva er mer sinnsykt enn at millioner av barn dør av fattigdom uten at vi gjør noe med det?

Reklamer

Lenge siden sist

august 3, 2009

Nå er det lenge siden sist. Men snart kommer det oppdateringer. Boka har blitt anmeldt av Hanna Schanke (for Minerva), av Hjorthen og av Sondre (talspreson for Miljøpartiet De Grønne). Jeg skal såklart skrive en post om alle anmeldelsene her på bloggen, og svare ordentelig på alle motargumentene som folk har kommet med. Jeg har også tenkt til å skrive litt om The Millenium Villages. Men før jeg starter med all skrivingen skal jeg ta meg en tur til butikken, en joggetur, og kanskje se litt TV. Jeg håper dere alle, både meningsfeller og motstandere, nyter sommeren 😉